Děkujeme za podporu

Podpořit Dobrý cukr a tím pomoci diabetikům více rozumět své cukrovce můžete formou daru na účet číslo 239491497/0600

Nadační fond Dobrý cukr, zaps 26.7.2021

e-mail: dobrycukr@dobrycukr.cz